SYY-Jyväskylä

SYY ry:n Jyväskylän paikallisjärjestön blogi


Jätä kommentti

Kannanotto

YFI-laitos,​ ​älä​ ​käännä​ ​selkää​ ​opiskelijoillesi!

Me opiskelijat toivoimme uudelta opetussuunnitelmalta yhtenäistä kokonaisuutta yhteiskuntatieteiden opetuksen suhteen, mutta olemme tyytymättömiä uudistuksen toteutukseen. Fuksit ja maisterivaiheeseen siirtyvät opiskelijat pärjännevät kyllä, mutta suurin osa YFI:n opiskelijoista on enemmän tai vähemmän välivaiheessa ja kärsivät uudistuksen tuomista seurauksista välittömästi tai välillisesti. Olemme listanneet seuraavaan kannanottoon loppukeväästä ja syksyn alusta kumuloituneet koulutuspoliittiset epäkohdat, joihin toivomme pikimmiten reaktiota.

Epäkohta​ ​nro.​ ​1:​ ​Emme​ ​saa​ ​opinto-ohjausta​ ​/​ ​henkilöstön​ ​huutava​ ​resurssipula

Monet epäkohdat tiivistyvät tilanteisiin, joissa opiskelijat yrittävät mennä keskustelemaan opinnoistaan henkilöstön kanssa ja huomaavat ovella lapun, jossa kerrotaan henkilön olevan kokouksessa, poissa tai erittäin kiireinen. Yhteydenpitoon syntyy kynnys, kun saamme viestin siitä, että työntekijöillä on satoja viestejä jonossa odottamassa vastausta. Tilanne näyttää ainakin kahdella tavalla opiskelijoille: 1. opiskelijalle voi olla vaikea päästä keskustelemaan omista opinnoista henkilöstön kanssa tai/ja 2. motivaatio lähettää sähköpostia kiireellisissäkin asioissa vähenee, koska
opiskelijalle voi tulla tunne siitä, ettei halua lisätä ennestään mittavaa työkuormaa tai opiskelijalle voi herätä epäilys, että omaan sähköpostiin ei saa vastausta. Henkilöstön kiire välittyy opiskelijoille ja opiskelijoilla on käsitys puutteista henkilöstöresursseista. Me opiskelijat toivomme vain, että laitoksen työmäärään saadaan riittävästi resursseja, jotta opiskelujemme sujuva eteneminen ei vaarannu.

Käytännössä opinto-ohjauksen ongelmat näkyvät siinä, ettei kenelläkään ole riittävästi aikaa opinto-ohjaukseen. Esimerkiksi viime vuoden fuksien eHopseja on tarkastettu aikataulustaan erittäin pahasti jäljessä ja nykyisten kandien maisterivaiheen eHopsit ovat myöhästyneet alkuperäisestä aikataulustaan. Myöhästymiset syövät eHopsin ohjausvaikutusta. Meistä opiskelijoista tuntuu siltä, että olemme yksin opintojemme kanssa. Etenkin tässä opetussuunnitelman vaihdoksen nivelvaiheessa tarvitaan opinto-ohjausta. Tuntuu siltä, että laitokselta puuttuu joko resurssit toteuttaa koulutusta tai halua puuttua työnjaon tasaamiseen.

YFI-laitoksen maine on hitaasti, huolella ja laadulla rakennettu ja nyt se näyttää nopeasti ja huolellisesti hajoavan. Me nykyiset opiskelijat haluamme nauttia edelleen laadukkaasta opetuksesta ja olla osa YFI:n yhteisöä. Emme kuitenkaan voi välttää tilannetta, jossa nykyiset pääaineopiskelijat sekä sivuaineopiskelijat puhuvat jo nyt kriittiseen sävyyn laitoksen toiminnasta ja huonot uutiset kiirivät tuleville hakijoille aina hyviä uutisia nopeammin. Emme voi tuudittautua siihen, että oppiaineiden ja opetuksen laadukkuus vetäisi opiskelijoita laitokseen, vaan laitoksen täytyy olla toimintakykyinen myös tällaisissa tilanteissa, joissa opiskelijoiden tarvitsemien palvelujen kysyntä on
tavallista suurempi.

Epäkohta​ ​nro.​ ​2:​ ​Opintojen​ ​korvaavuustaulukot

Opetussuunnitelmatyön yksi merkittävimmistä asioista vanhemman opiskelijan näkökulmasta ovat kurssien korvaavuustaulukot. Taulukot luvattiin opiskelijoille opetussuunnitelmien hyväksynnän yhteydessä keväällä, mutta moniin oppiaineisiin korvaavuustaulukot tulivat vasta syyskuun alussa, kun kurssit olivat jo alkaneet. Korvaavuustaulukoiden myöhästyminen voi aiheuttaa ongelmien ketjuuntumisen. Opiskelijat saattavat saada vasta kurssin ensimmäisellä kokoontumiskerralla tietää kurssin korvaavan jonkin opintosuorituksen, jonka he ovat jo käyneet aiemmin. Seurauksia on lukuisia: todennäköisesti nämä opiskelijat jättävät ko. kurssin kesken ja voi olla, että ne opiskelijat, joille kurssi on tarkoitettu eivät lopulta löydä kurssille syksyn aikana. Opettajan näkökulmasta syntyy siis harmillisesti kurssille tyhjäkäyntiä, sillä kurssi on alunperin mitoitettu tietyn kokoiseksi. Tuntuu siltä, että laitos on unohtanut korvaavuustaulukoiden olevan olennaisia opintojen suunnittelun työkaluja jatkaville opiskelijoille. Pahimmillaan tämä johtaa tilanteisiin, joissa sekä opiskelijan että laitoksen toimeentulo vaaraantuu. Opiskelijalla toimeentulo on riippuvainen suoritetuista opintopisteiden määrästä ja niiden suhteesta nostettuun opintotukeen ja laitoksen toimeentulo muodostuu ainakin osittain siitä, kuinka moni opiskelija suorittaa 55 opintopistettä lukuvuoden aikana.

Epäkohta​ ​nro.​ ​3:​ ​Harjoittelutuen​ ​ongelmat

Opiskelijoille luvattiin keväällä työryhmä, joka käsittelisi harjoittelutuen kehittämistä. Odotamme edelleen päätöstä harjoittelutyöryhmän perustamisesta. Haluamme kuitenkin jo tässä vaiheessa nostaa esiin epäkohdan, johon toivomme välitöntä parannusta. Laitoksella on kaavailtu, että opiskelija pystyisi nykyisen opetussuunnitelman perusteella hakemaan harjoittelutukea maisteriseminaari 1:n jälkeen. Opetussuunnitelmauudistus kuitenkin myöhäistää harjoittelutuen myöntämisen aikataulua opiskelijoille, sillä syksyllä voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa maisteriseminaari 1 vastaa vanhan opetussuunnitelman maisteriseminaari 2:sta. Me opiskelijat toivomme, että saamme luvan hakea harjoittelutukea samaan aikaan kuin aiempina vuosina. Kuitenkin politiikan opiskelijoille järjestetään maisteriopinnoissa “Johdatus politiikan tutkimukseen”, joka vastaa vanhan opetussuunnitelman maisteriseminaari 1. Epäselvää opiskelijoiden keskuudessa on siitä, onko heillä mahdollisuus harjoittelutukeen tämän kurssin jälkeen, vai vasta nykyisen maisteriseminaari 1 jälkeen, kuten muilla opintosuunnilla? Tämän suhteen eri opintosuunnilla on eriäväisyyksiä, sillä politiikan opiskelijoille suunnattua “Johdatus politiikan tutkimukseen” -kurssia vastaavaa kurssia ei muilla opintosuunnilla ole. Harjoittelutuen saamisen suhteen eri opintosuunnilla tulisi olla yhtenäiset säännöt. Toivomme laitoksen huomioivan myös, ettei vaaditun kurssin suoritusaika menisi harjoittelutuen hakemisen kanssa päällekkäin.

Meidän​ ​toimenpidesuosituksemme:

 • Yhteinen opinto-ohjaus kuntoon: infot useammin, jotta mahdollisimman moni
  saisi ainakin yleisimmät tiedot opinto-ohjauksesta. Lisää viestintää laitoksella
  tapahtuvista uudistuksista – Miten olisi kuukausikirje, joka olisi kirjoitettu sekä
  opiskelijoille että henkilöstölle?

 

 •  Selkeät ohjeet eri henkilöiden vastuualueista: FAQ nettisivuille siitä, keneltä
  kysytään mistäkin aiheesta (koulutussuunnittelija/kurssin vastaava
  opettaja/laitoksen johtaja/joku muu)

 

 • Toivoisimme teidän järjestävän työtehtäviänne siten, että aikaa
  henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen löytyisi helpommin. Nyt meillä
  opiskelijoilla on tunne siitä, että riittämättömien henkilöstöresurssien vuoksi
  meille kaikille lakisääteisesti kuuluvaa opinto-ohjausta on erittäin haastavaa
  saada. Esimerkiksi kolmannen koulutussuunnittelijan kanssa työt saattaisivat
  jakautua siten, että opiskelijoiden henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen löytyisi
  aikaa.

 

 • oToivomme kopo-kahveille henkilökunnan edustajia, jotta voimme yhdessä
  keskustella ja samalla kysellä näkökulmianne eri ajankohtaisiin teemoihin. Näillä
  myös opiskelijat pääsisivät kysymään nopeasti mieltä askarruttavista teemoista.

 

 • Toivomme, että myös henkilöstö on omissa tiedoissaan ajan tasalla tutkintojen
  rakenteista ja siitä, miten me opiskelemme. Nyt joudumme usein kysymään
  kursseista ensin opettajalta, joka ohjaa meidät koulutussuunnittelijan puheille,
  joka ohjaa meidät takaisin kurssin opettajan suuntaan. Kaikkiaan tuntuu siltä,
  että kenelläkään ei ole vastuuta antaa ajankohtaista ja oikeaa tietoa opinnoista.

 

 • Meille välittyy tunne, että opiskelijat ovat syypäitä opintohallinnon
  resurssiongelmiin. Voisimmeko yhdessä korjata asiaa? Me olemme kuitenkin
  samassa yliopistoveneessä.

 

Mainokset


Jätä kommentti

Hei fuksi 2017!

17796488_1317998024960983_4204173719558391588_n

 

Opiskelijasyksy on aluillaan ja sen myötä myös tapahtumat. SYY-Jyväskylä tulee näkymään useammassa tapahtumassa. Tulkaa reippaasti meidän juttusille ja kyselemään lisää toiminnastamme. Tapahtumista seuraavat kannattaa laittaa ylös.

 • Keskiviikko 30.8. klo 9:30-16 avajaismessut Agoralla. SYY-Jyväskylällä on oma piste messuilla, johon kannattaa tulla tervehtimään iloisia SYYläisiä.
 • Keskiviikko 20.9. Fuksiaiset. SYY-Jyväskylä on paikalla ja mukana toiminnassa.
 • Tiistai 26.9. Uusien ilta Opinkivellä. Tämä on ilta, jota ei kannata missata. Rennolla meiningillä tutustumista SYY-Jyväskylän hallituslaisiin ruoan ja saunan kera.
 • Perjantai 20. – sunnuntai 22. lokakuuta SYYspäivät Tampereella. Teemoina “Verkostot ja viestintä” / “Tulevaisuuden työelämä”. SYYspäivien ohjelmassa tulee olemaan mielenkiintoisia puhujia, työpajoja, saunailta ja sitsit! Uusien illassa kerrotaan tarkempaa tietoa SYYspäivistä.


Jätä kommentti

Jäsenedut

14199674_1115317701895684_5482587819596917590_n

SYY-Jyväskylä järjestää erityisesti työelämään liittyviä tapahtumia Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden opiskelijoille:  saunailtoja, infotilaisuuksia, alumni-iltoja, työelämävierailuja Jyväskyläläisiin organisaatioihin sekä ekskursioita muille paikkakunnille. Jäsenenä pääset osallistumaan tapahtumiin ja tutustumaan muihin jäseniin.

HUOM! SYY-Jyväskylän jäsenenä pääset osallistumaan edullisempaan jäsenhintaan esimerkiksi järjestettyihin ekskursioihin, jokavuotisille SYYspäiville ja SYY-Jyväskylän perinteisille vappusitseille, jotka ovat oleellinen osa yhteiskuntatieteilijöiden vapun viettoa!

SYYn jäsenenä sinun tulee olla liittynyt myös YKAn eli Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n jäseneksi. YKAn jäsenenä pääset nauttimaan myös mahtavista jäseneduista:

 • Henkilökohtaista urapalvelua.

 • Mentorointia opintojen loppuvaiheessa.
 • Ura-lehden kaksi kertaa vuodessa.
 • Neuvontapalveluja liiton asiamiehiltä ja lakimiehiltä.
 • Liiton työmarkkinatutkimuksista
 • Mahdollisuuden liittyä työttömyyskassaan.
 • Vapaa-ajan matka- ja matkatavaravakuutuksen sekä tapaturmavakuutuksen. Huom!Matka- ja matkatavaravakuutus eivät ole voimassa opiskeluun tai työhön liittyvillä matkoilla. Tapaturmavakuutus on aina voimassa missä tahansa päin maailmaa.
 • Muita rahanarvoisia jäsenetuja, kuten neuvontaa yksityiselämän lakiasioissa sekä matkustamiseen ja vapaa-aikaan liittyviä alennuksia. 

Lisätietoja jäseneduista pääset lukemaan Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat ry:n verkkosivuilta: TÄÄLTÄ

SYYn jäsenenä kannattaa ehdottamasti seurata myös facebookissa SYYn työelämäverkostoa, jossa infotaan aina uusimmista yhteiskunta-alan työpaikoista ja harjoittelupaikosta. Sivulle pääset: TÄÄLTÄ

JOS ET VIELÄ OLE JÄSEN, Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat ry:n jäseneksi pääset liittymään : TÄÄLTÄ (Jäseneksi voi liittyä yliopistossa korkeakoulututkinnon suorittanut tai tutkintoa opiskeleva henkilö. Ja huom opiskelijoille liittyminen on hyvin edullista, ainoastaan 28 euroa vuodessa.)

SYY-Jyväskylän jäseneksi liittyessä ota yhteys hallitukseemme: syy-jkl-hallitus (at) lists.jyu.fi Liittyminen onnistuu helposti myös SYY-Jyväskylän järjestämien tapahtumien yhteydessä.


Jätä kommentti

Vappusitsit 2017

downloadfileSYY-Jyväskylän perinteikkäät vappusitsit vietettiin tänä vuonna 26.4. Ilokiven alakerrassa. Sitsien teemana oli yksinkertaisesti vappu, joten paikalle saapui haalarein, ylioppilaslakein ja serpentiinein koristautunutta juhlakansaa. Vapun teemaan sopivasti koristeltuihin pitkiin pöytiin istui juhlimaan kirjava joukko yhteiskuntatieteilijöitä kaikista YFI-laitoksen pääaineista. Toustmastereiksi olimme iloksemme saaneet vanhoja SYY-aktiiveja, joten yhteiskuntatieteellinen vapputunnelma Ilokivellä oli autenttinen.

downloadfile-3

Laulamisen ohessa vappusitseillä jaettiin rangaistuksia tuoppikäsistä ämpäripäähineeseen sekä päästiin rangaistuskilpailussa kisailemaan vappuaiheisissa teemoissa, kuten ilmapallojen puhaltamisessa, munkin syömisessä ja siman juomisessa. Hyvä ja iloinen vapputunnelma säilyi läpi sitsien, josta lähdettiin jatkoille Bra 2-ravintolaan. Kiitos kaikille osallistuneille hyvistä sitseistä, sitsataan yhdessä jälleen ensi vuonna!:)

downloadfile-1downloadfile-2

Tapahtumien täyteinen maaliskuu huipentui maanantaina 27. päivä, kun SYY-Kuopio huristeli bussilla vieraiksemme Jyväskylään. Reilu kahdenkymmenen hengen joukkio pääsi kuulemaan maailman johtavasta henkilöstörekrytointifirmasta Adeccosta, kun SYY-Jyväskylän tapahtumissa aiemminkin vierailleet Iiris Latva-Koivisto ja Taira Matilainen kävivät kertomassa tarkemmin työpaikastaan. Esittelyn jälkeen oli tilaisuus hengailla ja verkostoitua kalakukkokaupungin kollegojen kanssa sekä tutustua paremmin SYYn valtakunnalliseen toimintaan liittohallituksen puheenjohtajan Antti Simin kertomana.

Processed with VSCO with f2 preset

Paikallaolleilla oli hyviä kokemuksia henkilöstövuokrauksesta: samalla kun voi ansaita rahaa opintotuen täydennykseksi voi saada jalkaansa oven väliin tulevaisuuden harjoittelu- ja työpaikkoja ajatellen. Adeccon kautta onkin mahdollista päästä työskentelemään niin vuokratyöpaikoille kuin vakinaisiin suhteisiinkin. Työpaikkailmoituksissa voikin bongata Adeccon rekrytoijana molemmissa tapauksissa. Rekrytoinnin asiantuntijoilla olikin hakijoille muutama vinkki: Muista yhteystiedot! Vähintään puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen on löydyttävä ansioluettelosta. Kerro CV:ssäsi lyhyesti, millaisiin tehtäviin haluaisit työllistyä. Netistä työllistytään koko ajan enemmän. Esimerkiksi LinkedIn-profiili tai rekisteröityminen Adeccon omaan järjestelmään ovat hyviä keinoja tulla löydetyiksi. Jos ja kun saat työpaikan, on alkuun suorastaan kannattavaa olla pihalla asioista: ihmisiltä ja ihmisistä sekä asioista kyseleminen on erinomainen keino tutustua hommiin ja tulla hyväksi työntekijäksi.

Henkilöstörekrytoijan ammatissa on adeccolaisten mukaan parasta se, kuinka erilaisiin ammatteihin pääsee tutustumaan. Tiedätkö esimerkiksi millaisia työpäiviä hitsareilla tai leipureilla on? HR-asiantuntijan tärkeimpiä ominaisuuksia ovatkin aito halu olla ja työskennellä ihmisten kanssa, sillä kalenterit täyttyvät niin puheluista, sähköposteista kuin haastattelutilanteistakin. Työviikot ovatkin hyvin eläväisiä – jos pidät työstä, jossa rutiinit eivät tylsistytä, HR-asiantuntijuus voi olla oikea pesti juuri sinulle!

Processed with VSCO with f2 preset


Jätä kommentti

Työelämäblogi: Ihmisoikeuksia ja demokratiaa Strasbourgissa

Olin kolmen kuukauden korkeakouluharjoittelussa Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan neuvostossa kevätkesällä 2016. Edustusto sijaitsee Ranskan Strasbourgissa. Kaupunki on oikea eurooppalaisten instituutioiden keskus, sillä siellä sijaitsee Euroopan neuvoston lisäksi EU-parlamentti sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin.

Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa ei ole tyypillinen Suomen edustusto ulkomailla. Strasbourgin edustusto on erikoisedustusto, jonka pääasiallisena tehtävänä on edustaa Suomea Euroopan neuvostossa ja edistää Suomen hallituksen politiikkaa ihmisoikeus-, demokratia- ja oikeusvaltiokysymyksissä. Edustuston arki ja aikataulut muodostuvat varsin pitkälti tämän kansainvälisen järjestön aikataulujen mukaan.

Hain harjoitteluun Jyväskylän yliopiston tietokannasta löytämäni ilmoituksen perusteella loppusyksystä 2015. Hakemuksen lähettämisen jälkeen haastattelu tapahtui rennosti puhelimitse. Saatuani tietää tulleeni valituksi minuun pidettiin hyvin yhteyttä ennen itse harjoittelun alkua. Vaikka hankin itse asuntoni, sain edustustolta hyödyllistä tietoa liittyen asunnon vuokraamiseen Ranskassa. Ennen harjoittelua minulle lähetettiin myös perehdytysmateriaali, jossa esiteltiin työtehtävät, edustuston henkilökunta ja sen tehtäväjako. Materiaalipaketista löytyi myös malliksi vanhoja edustustossa kirjoitettuja raportteja sekä muita harjoitteluun liittyviä tiedostoja.

Aloitin harjoitteluni huhtikuussa, jolloin alkoi myös Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen kevätistunto Strasbourgissa. Harjoitteluni alkoi siis hyvin reipastahtisesti: tullessani sain ensimmäisen tunnin aikana työvälineet, jonka jälkeen osallistuin ensimmäiseen viikkopalaveriin. Neuvoston päärakennukselle päästyämme sain väliaikaisen kulkuluvan ja edustuston virkamiesten mennessä istuntosaliin, lähdin itse kohti salin lehtereitä kuulemaan istuntoviikon avausta ja ensimmäisiä puheita.

Harjoittelun työtehtäviin kuuluivat ensisijaisesti kokousten valmisteluissa avustaminen ja niistä raportointi. Kokouksia olivat viikoittaiset Euroopan neuvoston ministerikomitean ja sen raportointiryhmien kokoukset, parlamentaarisen yleiskokouksen viikon mittaiset istunnot, joita ehti harjoitteluni aikana olla kaksi, sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanoa koskeva kokous. Näihin kokouksiin osallistuin suurlähettilään ja edustuston diplomaattien kanssa. Osaan kokouksista osallistuin itsenäisesti. Viikoittain osallistuin myös EU-koordinaatiokokouksiin yhdessä edustuston virkamiesten kanssa.

Kokouksiin oli hyvä valmistautua etukäteen ja jokaisesta kokouksesta raportoitiin vähän eri tavoin. Kokousten työkielinä ovat pääasiassa neuvoston viralliset kielet englanti ja ranska.  Parlamentaarisen yleiskokouksen työkieliä ovat puolestaan virallisten kielten lisäksi saksa, italia, venäjä ja turkki. Saattoipa istunnossa kuulla myös espanjaa, yleiskokouksen puheenjohtajan pitäessä puheensa yleensä tällä kielellä.

Harjoittelu pysyvässä edustustossa oli mielestäni erittäin hyvin organisoitu ja harjoittelijalle oli mietitty selkeät työtehtävät. Tuntui mukavalta päästä harjoittelupaikkaan, jossa harjoittelijasta pidettiin todella hyvää huolta. Minulle tuli tunne, että harjoittelijan työllä oli selkeästi merkitystä.

Edustustoharjoittelussa tarvitsi monenlaisia taitoja kuten hyvää organisointikykyä, taitoa omaksua asioita nopeasti ja erottaa olennainen aines suullisesta ja kirjallisesta materiaalista sekä kykyä työskennellä tiimissä. Lisäksi edellytettiin erinomaista englannin ja suomen kielen taitoa ja kykyä kirjoittaa selkeää suomenkielistä asiatekstiä. Ranskan kielen taito katsottiin eduksi. Näitä vaatimuksia ajatellen yliopisto-opinnot ovat mielestäni antaneet hyvät valmiudet etenkin selkeän kirjallisen ilmaisun sekä analyyttisen ja johdonmukaisen ajattelun osalta. Myös tiimityötaitoja pääsee Jyväskylässä harjoittelemaan vaikka yliopiston monimuotoisessa työelämäprojektissa. Kielten osalta yliopisto-opintojen lisäksi myös omasta harrastuneisuudesta on ollut hyötyä.

Harjoittelun ansiosta sain kosketuksen ulkoasiainhallinnon tehtäviin ja ulkoministeriön toimintatapoihin. Pääsin myös keskustelemaan elämästä ulkomaanedustuksessa ja ulkoministeriön eri uramahdollisuuksista (hallintoura, diplomaattiura, erityisvirkamiehet) edustuston virkamiesten kanssa. Minulla oli myös mahdollisuus osallistua joihinkin tapaamisiin, joissa oli edustuston ulkopuolisia, esimerkiksi Helsingistä tulleita, asiantuntijoita. Tämä avasi ulkoministeriön toimintaa toisesta näkökulmasta, kun kuulin Helsingissä työskentelevien työstä.

Harjoittelun aikana aloin löytää Euroopan neuvoston toiminnalle yhtymäkohtia myös muiden kansainvälisten järjestöjen ja organisaatioiden toimintaan. Mielestäni yhden kansainvälisen toimijan työn näkeminen läheltä auttaa myös omaksumaan nopeammin, miten vastaavanlaiset muut järjestöt toimivat. Yksityiskohdat ja aiheet voivat vaihdella järjestöstä toiseen mutta harjoittelun jälkeen pohjalla on kuitenkin perusymmärrys kansainvälisten toimijoiden työkentästä ja toimintatavoista. Kansainvälisistä työtehtävistä kiinnostuneille tällainen valmius ymmärtää alan toimintaa on asia, josta vastavalmistuneena työnhakijana kannattaa varmasti työnhaussa kertoa.

Haastavaa Euroopan neuvoston kaltaisen kansainvälisen järjestön työn ymmärtämisessä on minusta se, että järjestön muodostavat monet eri toimielimet, joilla jokaisella on erilainen rooli ja mandaatti. Tämän sisäistäminen ja toimielinten välisten suhteiden ymmärtäminen ei aina ole yksinkertaista. Mielestäni harjoittelun aikana kehittyikin taito hahmottaa ja hallita paremmin laajojakin kokonaisuuksia suhteellisen lyhyessä ajassa. Uskoisin, että tämä on taito, jota tulevaisuuden muuttuvassa työelämässä tullaan tarvitsemaan paljon. Harva tekee työuransa enää yhden työnantajan parissa, joten nopea uusien asioiden hahmottaminen tulee varmasti tarpeeseen.

janette sorsimo

Jos kysymyksiä herää, minuun voi olla yhteydessä sähköpostitse: janette.sorsimo(at)gmail.com

Tsemppiä kaikille harjoitteluhakuun!

Janette Sorsimo


Jätä kommentti

Työelämäiltama

Maaliskuun 22. päivä järjestimme työelämäiltaman työhaastattelusta ja argumentaatiosta Opinkiven saunalla. Työelämäiltaman tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden työelämätietoutta, auttaa opiskelijoita tunnistamaan omaa osaamistaan ja päästä rennolla otteella lähemmäs työelämää. Työhaastattelukoulutus on merkityksellistä, sillä nykyisin työnsaannin ollessa haastavaa, haastattelussa suoriutumisella voi olla suuri merkitys urakehityksen kannalta.

Tapahtumassa työelämästä ja argumentaatiosta meitä kouluttivat Adeccon HR-asiantuntijat Iiris Latva-Koivisto ja Taira Matilainen. Koulutuksessa asiantuntijat kertoivat työhaastatteluprosessista sekä antoivat vinkkejä haastattelutilanteeseen. Oli kiinnostavaa kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, mitä työhaastattelutilanteessa kannattaa ottaa huomioon. Opiskelijoita kannustettiin huomiomaan omat vahvuutensa sekä tuomaan ne esiin, mutta erityisesti korostettiin hakijan motivaation merkitystä rekrytoinnissa.  Kouluttajat suosittelivat ottamaan yrityksestä selvää ennen haastattelua ja osoittamaan haastattelussa kiinnostusta juuri kyseistä yritystä kohtaan. Työhaastattelussa tärkein argumentaatiotaito liittyy oman osaamisen, vahvuuksien, kehityskohteiden ja motivaation näkyväksi tekemiseen.

Koulutus päättyi pienryhmätyöskentelyyn, jossa harjoiteltiin työhaastattelutilannetta. Ryhmätyöskentelyssä yksi ryhmän jäsenistä esitti työhaastattelijaa, toinen haastateltavaa ja kolmas tarkkaili tilannetta vierestä. Työskentelyn jälkeen jaettiin mielipiteitä haastattelutilanteen onnistumisista sekä kehittämisen kohteista. Oli hyödyllistä päästä harjoittelemaan työhaastattelua leikkimielisessä tilanteessa ja saada palautetta omasta toiminnastaan muilta pienryhmän jäseniltä.

Koulutuksen jälkeen ohjelmassa oli rentoa yhdessäoloa ja saunomista. Saimme osallistujilta illasta hyvää palautetta juttelun ja ruuasta nauttimisen ohessa. Työelämäiltama oli onnistunut tapahtuma, joka tarjosi osallistujille hienon mahdollisuuden kehittää työhaastattelutaitojaan.